Verditakst Fauske

Det er flere viktige faktorer å ta hensyn til når man lager en verditakst. Bland annet beliggenhet, tomtestørrelse, størrelsen på boligen, alder på bolig, byggemetode, vedlikehold og den generelle tekniske tilstanden på boligen. Jeg benytter alle, og da blir verdien på boligen svært nøyaktig.